Läs om spel, risker och självavstängning HÄR

Skrapa fram en miljon!

För en rikare landsbygd!

Gott ändamål

Förmånstagare som gör skillnad!

Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar över 1440 föreningsdrivna samlingslokaler – bygdegårdar, bystugor och liknande. Bygdegården är en allmän samlingslokal öppen för alla. Det är mötesplatsen för barn, unga, vuxna, föreningar, organisationer och företag – för alla med en demokratiskt värdegrund. Genom att starta ett lotteri får vi större ekonomiska muskler och kan på olika sätt stödja kultur- och föreningsliv runt om i landet.

Bygdegården – den naturliga mötesplatsen – är en allmän samlingslokal öppen för alla och förvaltad av en ideell styrelse, utsedd på demokratiska grunder. I bygdegården finns många möjligheter till olika verksamhet och aktiviteter.

Ett hus med många möjligheter

I bygdegårdar pågår allt från filmvisningar, 50-årskalas, loppisar och konstutställningar till aktivitetsdagar för barn, möten om viktiga frågor, träningspass och kaféverksamhet – och det är bara ett fåtal exempel. Riksförbundet stöttar och hjälper bygdegårdsföreningarna på olika sätt i deras verksamhet.

 

Läs mer här om Bygdegårdarnas Riksförbund